ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ
| | | |

ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

Наставни   листић  за  трећи  и четврти  разред  основне  школе.Наставни листић  можете  преузети  на линку-ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

МЕСТО , ВРЕМЕ И НАЧИН ВРШЕЊА РАДЊЕ
| |

МЕСТО , ВРЕМЕ И НАЧИН ВРШЕЊА РАДЊЕ

Наставни  листић  из  српског  језика  за  ученике  трећег  разреда  основне  школе.Наставни  листић  можете  преузети  на  линку  –МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ВРШЕЊА РАДЊЕ

ПИСАЊЕ ИМЕНА ДРЖАВА И ЊИХОВИХ СТАНОВНИКА
| |

ПИСАЊЕ ИМЕНА ДРЖАВА И ЊИХОВИХ СТАНОВНИКА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПИСАЊЕ ИМЕНА ДРЖАВА И ЊИХОВИХ СТАНОВНИКА