УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА
| |

УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Српски језик – иницијални 4. разред

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР (СВА 3 МОДЕЛА)
| |

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР (СВА 3 МОДЕЛА)

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку  Управни и неуправни говор

ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ
| | | |

ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ

Наставни   листић  за  трећи  и четврти  разред  основне  школе.Наставни листић  можете  преузети  на линку-ЗБИРНЕ И ГРАДИВНЕ ИМЕНИЦЕ