РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА
| |

РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА
| |

УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – УМАЊЕНИЦЕ, УВЕЋАНИЦЕ, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање троцифрених бројева

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање троцифреног и двоциреног броја