РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА
| |

РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање троцифрених бројева

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање троцифреног и двоциреног броја

МОЈ ЗАВИЧАЈ – РЕЉЕФ, ВОДЕ, СЕЛО И ГРАД, ДЕЛАТНОСТИ ЉУДИ
| |

МОЈ ЗАВИЧАЈ – РЕЉЕФ, ВОДЕ, СЕЛО И ГРАД, ДЕЛАТНОСТИ ЉУДИ

Наставни листић из природе и друштва за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Мој завичај

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000
| |

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000

Наставни листић из математике за ученике 3. разреда. Листић можете преузети на линку – Писмено сабирање и одузимање бројева до 1 000

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из српског језика ТТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ ПРИРОДЕ И ДРУШТВА

Наставни листић из природе и друштва за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ИНИЦИЈАЛНИ тест из природе и друштва

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из математике ТРЕЋИ РАЗРЕД