РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА
| |

РЕЧИ ИСТОГ ИЛИ СЛИЧНОГ ЗНАЧЕЊА, РЕЧИ СУПРОТНОГ ЗНАЧЕЊА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ЗНАЧЕЊЕ РЕЧИ

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из српског језика ТТРЕЋИ РАЗРЕД

ПРАВОПИС И ГРАМАТИКА – ГОДИШЊА ПРОВЕРА
| |

ПРАВОПИС И ГРАМАТИКА – ГОДИШЊА ПРОВЕРА

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Правопис и граматика – годишњи тест

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР (1. И 2. МОДЕЛ)
| |

УПРАВНИ И НЕУПРАВНИ ГОВОР (1. И 2. МОДЕЛ)

Наставни листић из српског језика за ученике трећег разреа. Листић можете преузети на линку – Управни и неуправни говор (1. и 2. модел)

ПИСАЊЕ ИМЕНА ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА
| |

ПИСАЊЕ ИМЕНА ГЕОГРАФСКИХ ПОЈМОВА

Наставни  листић  из  српског језика за  ученике  трећег разреда. Наставни  листић  можете  преузети  на  линку – Писање имена географских појмова