Писање имена држава , градова и становника
| |

Писање имена држава , градова и становника

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПИСАЊЕ ИМЕНА ДРЖАВА , ГРАДОВА И СТАНОВНИКА

Присвојни и градивни придеви
| |

Присвојни и градивни придеви

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПРИСВОЈНИ И ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ