ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Математика – иницијални 4. разред

ПРИПРЕМА ЗА ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ МАТЕМАТИКЕ
| |

ПРИПРЕМА ЗА ЧЕТВРТИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Припрема за четврти писмени задатак из математике

ЗАВИСНОСТ КОЛИЧНИКА ОД ПРОМЕНЕ ДЕЉЕНИКА И ДЕЛИОЦА
| |

ЗАВИСНОСТ КОЛИЧНИКА ОД ПРОМЕНЕ ДЕЉЕНИКА И ДЕЛИОЦА

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Зависнот количника од промене дељењника и делиоца

ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА
| |

ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца

ПРИПРЕМА ЗА ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК
| |

ПРИПРЕМА ЗА ТРЕЋИ ПИСМЕНИ ЗАДАТАК

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Припрема за трећи писмени задатак из математике

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ – 2. ДЕО
| |

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ – 2. ДЕО

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Дељење вишецифреног броја двоцифреним – 2. део