Присвојни и градивни придеви
| |

Присвојни и градивни придеви

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПРИСВОЈНИ И ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ

Разломци – текстуални задаци
| |

Разломци – текстуални задаци

наставни листићи из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – РАЗЛОМЦИ – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ