Дељење збира и разлике једноцифреним бројем
| |

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Зависност производа од промене чинилаца , сталност производа
| |

Зависност производа од промене чинилаца , сталност производа

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – СТАЛНОСТ ПРОИЗВОДА

Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем
| |

Усмено и писмено множење броја једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – УСМЕНО И ПИСМЕНО МНОЖЕЊЕ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Писмено сабирање троцифрених бројева
| |

Писмено сабирање троцифрених бројева

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПИСМЕНО САБИРАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Одузимање троцифрених бројева
| |

Одузимање троцифрених бројева

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Сабирање и одузимање троцифрених бројева
| |

Сабирање и одузимање троцифрених бројева

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца
| |

Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА