САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање троцифрених бројева

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање троцифреног и двоциреног броја

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000
| |

ПИСМЕНО САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ БРОЈЕВА ДО 1 000

Наставни листић из математике за ученике 3. разреда. Листић можете преузети на линку – Писмено сабирање и одузимање бројева до 1 000

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ
| |

ПРИПРЕМА ЗА ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ ИЗ МАТЕМАТИКЕ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – ИНИЦИЈАЛНИ ТЕСТ из математике ТРЕЋИ РАЗРЕД

КРУГ, ПРАВОУГАОНИК, ТРОУГАО И КВАДРАТ – ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ
| |

КРУГ, ПРАВОУГАОНИК, ТРОУГАО И КВАДРАТ – ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – КРУГ, ТРОУГАО, ПРАВОУГАОНИК И КВАДРАТ – ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ