| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање двоцифрених бројева

| |

САБИРАЊЕ ДО 20 СА ПРЕЛАСКОМ ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање до 20 са преласком преко десетице

| |

САБИРАЊЕ ДО 20 БЕЗ ПРЕЛАСКА ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање до 20 без преласка преко децетице

| |

ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Текстуални задаци – сабирање и одузимање

| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 10 – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање до 10 – тексутални задаци

| |

ЗА ТОЛИКО ВЕЋИ И ЗА ТОЛИКО МАЊИ БРОЈ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Наставни листић можете преузети на линку –       За толико већи и за толико мањи број