| |

ЧИТАМО И ПИШЕМО РЕЧЕНИЦЕ ПИСАНИМ СЛОВИМА ЛАТИНИЦЕ

Наставни листић из српског језика за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Читамо и пишемо реченице писаним словима

| |

ПРАВИЛНО ПИСАЊЕ РЕЧЕНИЦА ПИСАНИМ СЛОВИМА ЋИРИЛИЦЕ

Наставни листић из српског језика за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Правилно писање реченица писаним словима

| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање до 100 – текстуални задаци