| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 100 – ТЕКСТУАЛНИ ЗАДАЦИ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање до 100 – текстуални задаци

| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДЕСЕТИЦА ПРВЕ СТОТИНЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање десетица прве стотине

| |

ОДУЗИМАЊЕ ДО 20 БЕЗ ПРЕЛАЗА ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Одузимање бројева до 20 без прелаза преко десетице