МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ – ВЕЖБАЊЕ
| |

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ – ВЕЖБАЊЕ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним – вежбање

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ
|

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним

ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ – ОБНАВЉАЊЕ
|

ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ – ОБНАВЉАЊЕ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Наставни листић можете преузети на линку –  ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ 

| |

ЈЕДНАЧИНЕ СА САБИРАЊЕМ И ОДУЗИМАЊЕМ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Наставни листић можете преузети на линку – Једначине са сабирањем и одузимањем