Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја
| |

Сабирање двоцифреног и једноцифреног броја

Наставни листић из математике за ученике другог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – САБИРАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Одузимање једноцифреног и двоцифреног броја
| |

Одузимање једноцифреног и двоцифреног броја

Наставни листић из математике за ученике другог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ОДУЗИМАЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Одузимање двоцифрених бројева
| |

Одузимање двоцифрених бројева

Наставни листић из математике за ученике другог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА