Овим једноставним експериментом смо научили шта је равнотежа и које врсте равнотежа постоје , као и шта је потребно да се равнотежа успостави.

За оглед Вам је потребан ослонац(резач), полуга (лењир) и терет (метални новац).Померањем лењира можемо остварити равнотежу између лакшег и тежег терета (нпр.метални новац од 20 динара и 10 динара).

Categories: Fotografije and Актуелно.