САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 – ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1000 – ПРИПРЕМА ЗА КОНТРОЛНИ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Наставни листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање до 1000

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1 000
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДО 1 000

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Наставни листић можете преизети на линку – Сабирање и одузимање троифрених бројева до 1 000

ГРАФИЧКО НАДОВЕЗИВАЊЕ ДУЖИ, ЦРТАЊЕ КВАДРАТА ШЕСТАРОМ И ЛЕЊИРОМ, МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ
| |

ГРАФИЧКО НАДОВЕЗИВАЊЕ ДУЖИ, ЦРТАЊЕ КВАДРАТА ШЕСТАРОМ И ЛЕЊИРОМ, МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ

Наставни  листић  из  математике  за  ученике  трећег разреда. Наставни  листић  можете  преузети  на  линку – ГРАФИЧКО НАДОВЕЗИВАЊЕ ДУЖИ, ЦРТАЊЕ КВАДРАТА ШЕСТАРОМ, МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ

| |

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ, ОБИМ КВАДРАТА И ПРАВОУГАОНИКА

Наставни  листић  из  математике  за  ученике  трећег  разреда.Наставни  листић  можете  преузети  на  линку – Јединице мере и обим квадарата и правоугаоника

| |

ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Наставни листић из математике за ученице трећег разреда. Наставни листић можете преузети на линку ДЕЉЕЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ БРOЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА
| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Нставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку-САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ И ДВОЦИФРЕНОГ БРОЈА