Писање двоцифрених бројева у облику збира и производа
| |

Писање двоцифрених бројева у облику збира и производа

Наставни листић из математике за други разред основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПИСАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА У ОБЛИКУ ЗБИРА И ПРОИЗВОДА

Задаци са две операције –  сабирање
| |

Задаци са две операције – сабирање

Наствни листић из математике за ученике другог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ЗАДАЦИ СА САБИРАЊЕМ

Задаци са две операције – дељење и одузимање
| |

Задаци са две операције – дељење и одузимање

Наставни листић из математике за ученике другог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ – ДЕЉЕЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ

Задаци са две операције – одузимање и множење
| |

Задаци са две операције – одузимање и множење

Наставни листић из математике за ученике другог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ЗАДАЦИ СА ДВЕ ОПЕРАЦИЈЕ – МНОЖЕЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ