|

МНОЖЕЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Наставни листић можете преузети на линку – МНОЖЕЊЕ ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ

Сабирање и одузимање двоцифрених бројева са прелазом преко десетице
| |

Сабирање и одузимање двоцифрених бројева са прелазом преко десетице

Наставни листић за други разред основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА СА ПРЕЛАСКОМ ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ