| |

МНОЖЕЊЕ КАО САБИРАЊЕ ЈЕДНАКИХ САБИРАКА

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Листић можете преузети на линку – Множење као сабирање једнаких сабирака

| |

ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Листић можете преузети на линку – Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

| |

САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНОГ И ЈЕДНОЦИФРЕНОГ БРОЈА

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање и одузимање двоцифреног и једноцифреног броја