| |

ОДРЕЂИВАЊЕ НЕПОЗНАТОГ ЧИНИОЦА, ДЕЉЕНИКА И ДЕЛИОЦА

Наставни листић из математике за други разред. Листић можете преузети на линку – Одређивање непознатог чиниоца дељеника и делиоца

| |

ЈЕДИНИЦЕ МЕРЕ ЗА ДУЖИНУ – ПРОВЕРА ЗНАЊА

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Листић можете преузети на линку – Јединице мере за дужину – провера знања