ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – КУЛТИВИСАНЕ И НЕКУЛТИВИСАНЕ
| |

ЖИВОТНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – КУЛТИВИСАНЕ И НЕКУЛТИВИСАНЕ

Наставни листић из природе и друштва за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Животне заједнице – култивисане и некултивисане

| |

МНОЖЕЊЕ КАО САБИРАЊЕ ЈЕДНАКИХ САБИРАКА

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Листић можете преузети на линку – Множење као сабирање једнаких сабирака

| |

ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Наставни листић из математике за ученике другог разреда. Листић можете преузети на линку – Дељење збира и разлике једноцифреним бројем