МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ – ВЕЖБАЊЕ
| |

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ – ВЕЖБАЊЕ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним – вежбање

| |

САБИРАЊЕ ДО 20 СА ПРЕЛАСКОМ ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање до 20 са преласком преко десетице

| |

САБИРАЊЕ ДО 20 БЕЗ ПРЕЛАСКА ПРЕКО ДЕСЕТИЦЕ

Наставни листић из математике за ученике првог разреда. Листић можете преузети на линку – Сабирање до 20 без преласка преко децетице

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ – 2. ДЕО
| |

ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ – 2. ДЕО

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда. Листић можете преузети на линку – Дељење вишецифреног броја двоцифреним – 2. део

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ
|

МНОЖЕЊЕ И ДЕЉЕЊЕ ТРОЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда. Листић можете преузети на линку – Множење и дељење троцифреног броја једноцифреним