Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем
| |

Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем

  Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем
| |

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем
| |

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем
| |

Множење вишецифреног броја двоцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Множење збира и разлике вишецифрених бројева једноцифреним бројем
| |

Множење збира и разлике вишецифрених бројева једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – МНОЖЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ВИШЕЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем
| |

Множење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – МНОЖЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ