Зависност количника од промене дељеника и делиоца
| |

Зависност количника од промене дељеника и делиоца

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ЗАВИСНОСТ КОЛИЧНИКА ОД ПРОМЕНЕ ДЕЉЕНИКА И ДЕЛИОЦА

Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем
| |

Дељење вишецифреног броја двоцифреним бројем

  Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ДВОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем
| |

Дељење збира и разлике једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ЗБИРА И РАЗЛИКЕ ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем
| |

Дељење вишецифреног броја једноцифреним бројем

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ДЕЉЕЊЕ ВИШЕЦИФРЕНОГ БРОЈА ЈЕДНОЦИФРЕНИМ БРОЈЕМ