Сабирање и одузимање троцифрених бројева
| |

Сабирање и одузимање троцифрених бројева

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ ДВОЦИФРЕНИХ БРОЈЕВА

Сабирамо и одузимамо – систематизација
| |

Сабирамо и одузимамо – систематизација

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – САБИРАЊЕ И ОДУЗИМАЊЕ – СИСТЕМАТИЗАЦИЈА

Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца
| |

Зависност разлике од промене умањеника и умањиоца

Наставни листић из математике за ученике трећег разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ЗАВИСНОСТ РАЗЛИКЕ ОД ПРОМЕНЕ УМАЊЕНИКА И УМАЊИОЦА

Множење природних бројева декадном јединицом
| |

Множење природних бројева декадном јединицом

Наставни листић из математике за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – МНОЖЕЊЕ ПРИРОДНИХ БРОЈЕВА ДЕКАДНОМ ЈЕДИНИЦОМ

Присвојни и градивни придеви
| |

Присвојни и градивни придеви

Наставни листић из српског језика за ученике четвртог разреда основне школе. Наставни листић можете преузети на линку – ПРИСВОЈНИ И ГРАДИВНИ ПРИДЕВИ