Pored tradicionalne pismenosti, razvijamo i kreativnu, emocionalnu, socijalnu, informatičku pismenost, kao i veštine komunikacije. Učimo decu kako se uči, kako se povezuje i primenjuje znanje, kako da se prevaziđu prepreke i otpor na koji se nailazi u procesu učenja, kako do dobre motivacije i koncentracije.

Negujemo talente. Obrazujemo decu i van učionice. Posećujemo naučne, sportske, kulturne događaje, muzeje, pozorišta, izložbe…

Podstičući dečije samopouzdanje i samopoštovanje, pripremamo Vašu decu da samostalno, sigurnim koracima, prelaze put do postavljenog cilja. Jer USPEH JE PUT, A NE DESTINACIJA!“

Organizujemo predavanja, radionice i druženja sa roditeljima i tako svi zajedno – deca, roditelji i nastavnici, predstavljamo tim koji sarađuje i gradi odgovorno, samodisciplinovano, motivisano dete koje zna ZAŠTO je važno školovati i obrazovati se i ŠTA i KAKO sa stečenim znanjem u svakodnevnom životu.