Produženi boravak

 • cena mesečne usluge  120 € u dinarskoj protivvrednost
 • boravak deteta od 07.00 do 18.00
 • rad u maloj grupi uz pomoć i nadzor učitelja
 • izrada domaćih zadataka i usvajanje školskog gradiva
 • dodatna vežbanja prema nivoima znanja
 • kreativne i edukativne radionice, pozorišne predstave, posete muzejima, izleti u prirodi…

Učenje stranih jezika

Engleski jezik

 • cena 3.000,00 dinara mesečno
 • dva puta nedeljno
 • trajanje časa 60 minuta
 • grupe broje do petoro dece

Nemački jezik

 • 2.000,00 dinara / 4 časa
 • jedan čas nedeljno
 • trajanje časa  60 minuta

Individualni časovi učenja stranih jezika.


Ručak

 • cena ručka 220,00 dinara dnevno
 • ručak koji se služi poručujemo od keteringa EAT-AM.