Produženi boravak

 • cena mesečne usluge  120 € u dinarskoj protivvrednost, a ukoliko upišete dete do kraja juna, na prvi mesec ostvarujete 30% popusta. Svako naredno dete ostvaruje 50% popusta
 • radno vreme boravka je svim radnim danima od 6.30 do 18.00 časova, osim u dane državnih praznika
 • način rada u boravku je grupni rad, gde je jedan učitelj angažovan u grupi sa desetoro dece
 • izrada domaćih zadataka i usvajanje školskog gradiva
 • dodatna vežbanja prema nivoima znanja
 • kreativne i edukativne radionice, pozorišne predstave, posete muzejima, izleti u prirodi…

Učenje stranih jezika

Engleski jezik

 • cena 3.000,00 dinara mesečno
 • dva puta nedeljno
 • trajanje časa 60 minuta
 • grupe broje do petoro dece

Nemački jezik

 • 2.600,00 dinara / 4 časa
 • jedan čas nedeljno
 • trajanje časa  60 minuta

Individualni časovi učenja stranih jezika.


Ručak

 • cena ručka 250,00 dinara dnevno
 • ručak koji se služi poručujemo od keteringa EAT-AM.