Продужени боравак

 • цена месечне услуге  120 € у динарској противвредност
 • боравак детета од 07.00 до 18.00
 • рад у малој групи уз помоћ и надзор учитеља
 • израда домаћих задатака и усвајање школског градива
 • додатна вежбања према нивоима знања
 • креативне и едукативне радионице, позоришне представе, посете музејима, излети у природи…

Учење страних језика

Енглески језик

 • цена 3.000,00 динара месечно
 • два пута недељно
 • трајање часа 60 минута
 • групе броје до петоро деце

Немачки језик

 • 2.600,00 динара / 4 часа
 • један час недељно
 • трајање часа  60 минута

Индивидуални часови учења страних језика.


Ручак

 • цена ручка 250,00 динара дневно
 • ручак који се служи поручујемо од кетеринга ЕАТ-АМ.