Prva smena


07.30 – 08.30  Prijem dece i otvorene aktivnosti

  • društvene igre, kvizovi, čitanje štampe
  • dete u svakom trenutku može da se uključi

08.30 – 09.00  Planirana radionica.

09.00 – 09.45  Igre napolju

09.45 – 11.45  Izrada domaćih zadataka i učenje

  • deca koja završe ranije, slobodna su i za njih su predviđene druge aktivnosti
  • deca kojoj su potrebna dodatna pojašnjenja ostaju sa učiteljicom

12.00 – 13.00  Boravak i igra napolju

13.00 – 13.30  Ručak i spremanje za školu

Druga smena


11.30 – 13.15  Preuzimanje dece i boravak napolju

13.15 – 13.45  Ručak i pripremanje za rad

13.45 – 16.00  Izrada domaćih zadataka

16.00 – 16.30  Radionica

16.30 – 18.00  Igra napolju