Prepodnevna smena


06.30 – 09.30  Prijem dece – otvorene aktivnosti u koje se deca mogu uključiti u svakom trenutku – čitanje, društvene igre, doručak za one koji to nisu uradili kod kuće, organizovane igre

09.30 – 11.30  Izrada domaćih zadataka i učenje

11.30  – 13.00  Boravak napolju i radionice

13.00 –   13.30  Ručak i pripreme za polazak u školu. Odvođenje dece u školu je organizovano i u pratnji učitelja.

 

Popodnevna smena


11.30 – 12.30 Preuzimanje dece iz škole i dovođenje  u boravak. Rukovodimo se rasporedom dobijenim od roditelja i spremni smo da pratimo promene u organizaciji.

12.30 – 13.30 Boravak napolju i ručak

13.30 – 16.00 Izrada domaćih zadataka i vežbanje

16.00 – 18.00 Radionice i organizovane igre