Дан у ОНИЦИ

ПРЕПОДНЕВНА СМЕНА:

06.30 – 09.30 Пријем деце – отворене активности у које се деца могу укључити у сваком тренутку – читање, друштвене игре, доручак за оне који то нису урадили код куће, организоване игре
09.30 – 11.30 Израда домаћих задатака и учење
11.30 – 13.00 Боравак напољу и радионице
13.00 – 13.30 Ручак и припреме за полазак у школу. Одвођење деце у школу је организовано и у пратњи учитеља.

ПОПОДНЕВНА СМЕНА:

06.30 – 09.30 Пријем деце – отворене активности у које се деца могу укључити у сваком тренутку – читање, друштвене игре, доручак за оне који то нису урадили код куће, организоване игре
09.30 – 11.30 Израда домаћих задатака и учење
11.30 – 13.00 Боравак напољу и радионице
13.00 – 13.30 Ручак и припреме за полазак у школу. Одвођење деце у школу је организовано и у пратњи учитеља.

Ради што бољих резултата у раду, дете је неопходно доводити у континуитету и на време како би обавили школске обавезе заједно са децом из своје групе.