Прва смена


07.00 – 08.30  Пријем деце и отворене активности

  • друштвене игре, квизови, читање штампе
  • дете у сваком тренутку може да се укључи

08.30 – 09.00  Планирана радионица.

09.00 – 09.45  Игре напољу

09.45 – 11.45  Израда домаћих задатака и учење

  • деца која заврше раније, слободна су и за њих су предвиђене друге активности
  • деца којој су потребна додатна појашњења остају са учитељицом

12.00 – 13.00  Боравак и игра напољу

13.00 – 13.30  Ручак и спремање за школу

Друга смена


11.30 – 13.15  Преузимање деце и боравак напољу

13.15 – 13.45  Ручак и припремање за рад

13.45 – 16.00  Израда домаћих задатака

16.00 – 16.30  Радионица

16.30 – 18.00  Игра напољу