Шетња звездарском шумом и посета Астрономске опсерваторије “Београд”. Уживање у погледу са звездарског видиковца.


 

Categories: Fotografije and Актуелно.